BIS-ERP Web
Kompletan poslovni softver za rad preko interneta
Korisničko ime:
Loznika:
Karakteristike BIS-ERPa
Kopiranje stavki
Mogućnost kopiranja stavki na računima, predračunima, otpremnicama, prenosima...
Povezivanje dokumenata i slika
Mogućnost skladištenja dokumenata i slika direktno u sistemu. Povežite skenirani dokument, sertifikat, atest...
e-banking
Učitajte izvod u samo nekoliko klikova.
Napravite virmane za zarade ili račune i učitajte u ebanking softver.
Elektronska poreska prijava
Poreske prijave za PDV i zarade šaljite u elektronskom formatu (PPP PDV, PPP PD)
Učitavanje iz excela
Učitavanje šifarnika roba, komitenata, stavki, finansijskih naloga, zarada... direktno iz excel dokumenta.
Nije bitan redosled kolona. Sami određujete u kojoj koloni se nalazi koji podatak.
Elektronska razmena računa
Rešite se dugotrajnog unosa stavki. Ukoliko vaš dobavljač već koristi bis-erp, dovoljno je da zatražite da vam uz račun pošalje i kod za učitavanje računa. Završite unos faktura sa mnogo stavki u samo nekoliko klikova.
Fiskalne kase i štampači
Podrška velikog broja fiskalnih uređaja. Nije potrebna kupovina dodatnog softvera.
Koristite fiskalnu kasu kao fiskalni štampač.
Elektronska vaga
Podrška za elektronske vage sa štampom barkodova. Izvoza šifarnika sa nazivima i cenama artikala za elektronsku vagu.
Podrška za apoteke
Veza sa RFZO, Automatsko učitavanje šifarnika lekara, lekova, domova zdravlja... Fakturisanje recepata, Slanje lagera

Ugostiteljski objekti
Program za fiskalnu kasu sa podrškom za stolove i konobare. Podrška za touch screen, RF kartice za konobare, dnevni promet ugostitelja, normative. Razduženje sirovina se radi sa nekoliko klikova.
Veza sa knjigovodstvenom agencijom
Potrebna vam je knjigovodstvena agencija?
Izbegnite nepotrebno šetanje dokumentacije. Odaberite knjigovodstvenu agenciju koja već koristi bis-erp. Radite na istoj bazi podataka. Pogledajte stanje kupaca, dobavljača u svakom trenutku.
Pogodno za knjigovodstvene agencije
Agencije čiji klijenti koriste bis-erp ne prekucavaju izlazne račune svojih klijenata pošto se već nalaze u sistemu. Na ovaj način se štedi vreme i smanjuje mogućnost greške.
Šeme kontiranja
Ne odgovara vam način kniženja koji je već podešen?
Prilagodite šeme kontiranja vašim potrebama.
Obračun zarada
Podrška za sve vrste zarada, nakanada i prihoda. Redovne zarade, bolovanje na teret zavoda (duže od 30 dana), Porodiljsko odsustvo, Naknada invalidima, Privremeni i povremeni poslovi, Autorski honorari, Ugovori o delu, Volonterski rad, Prihod od davanja u zakup, Prihod od kapitala...
Istorija izmena i brisanja
Pregled izmena i brisanja. Lako možete utvrditi ko je i kada obrisao stavku, izmenio cenu i slično.
Nalepnice i deklaracije
Sami dizajnirajte izgled nalepnice ili deklaracije. Možete koristite samolepljivi papir koji se kupuje u knjižari. Dimenzije nalepnice se unose tako da su svi formati podržani.
Integrisan chat
Budite u kontaktu sa vašim kolegama, knjigovodstvenom agencijom i tehničkom podrškom.
Interaktivna pomoć (help desk)
Potrebna vam je pomoć pri radu?
Prosledite pitanje našim operaterima putem chat-a koji je integrisan u aplikaciji.
Komentari
Dodajte komentare na račune, komitente... koji će biti vidljivi svim korisnicima sistema
Politika prodaje i cenovnici
Definišite pravila za određivanje cena i rabata prema raznim kriterijumima (komitenti, robe, grupe komitenata, grupe roba, proizvođači...)
Copyright BIS d.o.o. 2019
BIS d.o.o.
10 Avijatičara 1/03
Beograd
               
tel: +381 11 30 46 63 8